ENDING SOON! Flash Sale on Focal Pieces >

Our Designers


Cynthia Kimura

Cynthia Kimura

Artbeads.com
Chief Jewelry Designer
about Cynthia Kimura

Cheri Carlson

Cheri Carlson

Artbeads.com
Jewelry Designer
about Cheri Carlson

Becky Dahl

Becky Dahl

Artbeads.com
Jewelry Designer
about Becky Dahl